DuPont Compounding Operator in Antwerp, Belgium

Compounding Operator (Job Number: PRO00008306)

Description

Op basis van reeds aanwezige kennis zal de compounding operator ingezet worden als extruder operator of service operator.

Se rvice operator assisteert de extruderoperators van meerdere extruders tijdens hun operationele bediening van een extrusielijn en kan na voldoende ervaring de extruderoperator vervangen.

VOORNAAMSTE TAKEN:

 • Bedienen mogelijk een vorklift.

 • Op de hoogte van werking van SAP zijn.

 • Verzorgen een goede housekeeping van de extruderlijn.

 • Assisteren de extruderoperators bij klein onderhoudswerk en clean-outs.

 • Voeren taakanalyses, Q- en veiligheidsaudits uit.

 • Verantwoordelijk zijn voor persoonlijke handelingen op gebied van: veiligheid, kwaliteit, kwantiteit, housekeeping, contact & samenwerking.

 • Rapporteren via het teamrapport over de specifieke dagtaak en eventuele speciale voorvallen.

 • Via een PC rapporteren de verbruikte grondstoffen, kwaliteits en kwantiteitsgegevens.

 • Observaties van de conditie van de apparatuur doen en alle onregelmatigheden rapporteren.

 • Er zorg voor dragen voor dat de extruderlijn altijd over voldoende en correcte grondstoffen beschikt zodanig dat de continuïteit van het productieprocess is verzekerd.

 • Flexibele persoonlijkheid met goede contactuele eigenschappen.

 • In staat om grondige kennis van lijnen, randapparatuur, producten, processen en veiligheidsprocedures te verwerven.

 • In staat om in teamverband te werken.

 • Opleidingsniveau A2 of gelijkwaardige ervaring.

Ext ruder operator op basis van reeds aanwezige kennis: de operationele bediening van een extrusielijn verzorgen, om de productienormen op een veilige en kwalitatieve manier doorlopen te bereiken, dit in nauwe samenwerking met de andere operators of area operator in het team.

VOORNAAMSTE TAKEN:

 • Het werk zelfstandig organiseren en voor probleemvoorkoming en -behandeling zorgen.Dit zowel op gebied van kwaliteit en veiligheid in een mechanische en PLC gestuurde procesafdeling.

 • Kleine herstellingen worden door de operator uitgevoerd onder leiding van zijn/haar area operator of diensthoofd. Functioneren in teamverband aan de specifieke werkomgeving en invallen voor andere functies binnen en buiten het team.

 • De extruder operator informeert de area-operator of het diensthoofd over problemen & gebrekkige werking van de hem/haar toegewezen apparatuur, adviseert over te nemen acties en brengt de opkomende collega's volledig op de hoogte.

 • Op de hoogte van de werking van SAP zijn.

 • Betrokken bij de veiligheid op het werk voor zijn/haar collega's contractors zijn, ook inzake hygiëne en milieu.

 • Assisteren bij de praktische training van de operators en/of nieuwe werknemers.

 • Goede contacten met andere operators binnen zijn/haar shift en daarbuiten onderhouden, vooral met diegene die in hetzelfde team werken, evenals met onderhouds-, labo- en procespersoneel.

 • Verantwoordelijk voor de toestand van de materialen, machines, werkplaats zijn, en assisteren bij werkzaamheden die buiten het terrein van de normale clean out vallen. Ook down tijden beperken.

 • Een controlerende en uitvoerende taak onder normale en afwijkende omstandigheden hebben. Steeds de nodige initiatieven nemen om de werkomgeving stofvrij en opgeruimd te houden.

 • Veilig, efficiënt en kwaliteitsbewust de gewenste hoeveelheden product produceren door het naleven van alle regels en procedures voor het bedienen van apparatuur en het proces.

Qualifications

 • Flexibele persoonlijkheid met goede contactuele eigenschappen

 • Grondige kennis van lijnen, randapparatuur, producten, processen en veiligheidsprocedures

 • Electro-mechanische kennis voor het uitvoeren van kleine werkzaamheden.

 • In staat zijn om in teamverband te werken

 • Opleidingsniveau A2 of gelijkwaardig en bij voorkeur minimum een jaar ervaring in compounding

Primary Location: EMEA-Belgium-Antwerp-Mechelen

Organization: Performance Materials

Schedule: Full-time

Education Level: Technical Diploma (±12 years)

Employee Status: Temporary

Job Type: Entry Level

DuPont is an equal opportunity employer. Qualified applicants will be considered without regard to race, color, religion, creed, sex, sexual orientation, gender identity, marital status, national origin, age, veteran status, disability or any other protected class. If you need a reasonable accommodation to search or apply for a position, please visit our Accessibility Page for Contact Information. For US Applicants: See the “Equal Employment Opportunity is the Law” poster.